Verdensbygging

Hovedaktiviteten vår er å arrangere kurs om verdensbygging for barn og ungdom. På denne siden kan du lese litt mer generelt om hva verdensbygging er, i tillegg til informasjon om kurs vi allerede har avholdt, samt kommende kurs i 2023.

Hva er verdensbygging?
Verdensbygging vil kort sagt si å forestille seg fantasiverdener, enten de er tenkt som varianter av vår egen jord (i en mulig framtid eller en alternativ fortid) eller som helt andre verdener. Verdensbygging i seg selv kan være et morsomt tidsfordriv, men også et kreativt verktøy for illustratører, spilldesignere, forfattere og andre kunstnere. Til og med i politikken og vitenskapene slipper man ikke unna det samme spørsmålet som alle verdensbyggere starter med: «Hva hvis …?»

(På nett finnes en masse ressurser for dem som er interessert i verdensbygging, fra laange lister og nettsted med verktøy til forum for idémyldring. Enda bedre er det selvfølgelig også å melde seg på en av workshop-rekkene våre til våren.)

Gjennomførte workshops (2021–2022)

I 2021 avholdt vi vår første workshop på Fredrikstad Scifi Festival, en engangsaffære dit det kom deltakere i et aldersspenn fra cirka 10 til 40. Vi pratet om framtidsvisjoner og tankeeksperimenter og utførte noen praktiske gruppeøvelser for å sette fantasien i sving.

Våren 2022 avholdt vi en workshoprekke for barn i mellomskolealderen, der vi møttes tre ganger og utforsket tre adskilte tema, under overskriftene «Fantasidyr», «Å fortelle med kart» og «Fremtidsfabler». Det oppsto en liten gruppe med faste deltakere, i tillegg til noen som deltok på ett eller to av treffene. Høsten 2022 ble vi dessverre forhindret fra å fortsette workshoprekken, men i vårsemesteret tar vi opp tråden igjen.

Kommende workshops (2023)

Vårsemesteret 2023 kommer vi til å organisere to workshoprekker, en for barn og en for ungdom. Begge vil treffes cirka månedlig eller annenhver måned, med oppstart i slutten av januar. Det er gratis og uforpliktende å delta, og alle er velkommen – om du tegner, skriver, er interessert i rollespill eller dataspill, eller bare er ekstra flink til å dagdrømme.

Barnegruppe (9–12 år, oppstart 12. mars på Camino Bok): Hver gang har vi et nytt tema som vi prater om og som barna får skrive, tegne og fantasere ut ifra. Vi møtes en formiddag i helgen og holder på et par timer, med innlagt lunsjpause. I barnegruppa arrangeres hvert treff enkeltvis, så påmelding på e-post skjer fra gang til gang.

Ungdomsgruppe (13–16 år, oppstart 15. februar på Holmen Fellesverksted): Påmelding skjer på e-post, og det er mulig å komme til ett treff for å se om dette er noe for deg. Deltakerne som velger å bli værende i gruppa, vil utfordres til å utforme verdener på egenhånd og i fellesskap og å dele og kommentere hverandres ideer, fortellinger, tegninger og så videre underveis. Det vil også være mulig å bruke digitale verktøy til å bedrive litt verdensbygging innimellom treffene.