Velkommen til Baku Workshops

Vi er en ideell organisasjon som arrangerer kreative verksted for barn og unge i Fredrikstad. Det er alltid gratis å delta, og tema for verkstedene våre er verdensbygging, det vil si kunsten å finne opp fantasiverdener til tekster, tegninger, spill og annet.

I 2021 og 2022 arrangerte vi en pilotworkshop og en rekke treff for barn i mellomskolealderen. I 2023 kommer vi til å fortsette denne workshoprekken, i tillegg til at vi starter opp en gruppe for ungdom i tenårene. På denne siden finnes mer informasjon om våre arrangement. Har du spørsmål eller er interessert i påmelding våren 2023, er det bare å ta kontakt.